הבעת רגשות בעבודת צוות

הבעת רגשות בעבודת הצוות היא מרכיב חשוב ומשמעותי שמשפיע על תהליכי ותוצאות עבודת הצוות. חברי הצוות מביאים את הנטיות הרגשיות הייחודיות שלהם אל הקבוצה, ובחיבור ובאינטראקציה של הרגשות הללו, מעבר לרגשות אותם חווה כל אדם באופן נפרד, נוצר "רגש קבוצתי". (Barsade & Gibson, 1998)

תמיכה רגשית בצוות: גולמן (2007) ערך מחקר שבוחן את התאוריה של אירועים שמעוררים רגשות חיוביים ושליליים בצוות. הוא בחן ותיעד אירועים בארגונים, שמעוררים רגשות שליליים או רגשות חיוביים ומתמקד בהשפעתם של חברי הצוות על מצבנו הרגשי של הפרט. הרגשות החיובים, היו קשורים להתנהגות עם עמיתים: עזרה הדדית, פרגון, הכרה ושיתופיות בקבלת החלטות. נמצא כי אינטראקציות חברתיות חיוביות עם הזולת מפחיתות לחץ, משפרות מוטיבציה, יכולת חשיבה, מגבירות נכונות לעזור ולתרום ואף גדלה הנכונות לראות במצבים מורכבים כפחות מאיימים ויותר מאתגרים למציאת פתרון רצוי. הרגשות השליליים נמצאו גם הן קשורים ליחס פוגע וחוסר התחשבות בהתנהגות הבין אישית.  וההשלכות העידו  על סימפטומים של לחץ, המתבטאים בחולי, היעדרויות, שחיקה,רצון לפרישה מוקדמת, ורמת ביצוע קוגניטיבית לקויה. לדידו לא פעם נוצר צוות  שמתאפיין בקרבה רגשית חזקה ובנאמנות הדדית שמזכירה אוירה של משפחה. אווירה זו הינה תוצאה ישירה של כלל מצבי הרוח ושל יחסי הגומלין והרגשות שמתעוררים באינטראקציות בין חברי הצוות. עוד מציין גולמן (2007) שככל שקיימים יותר מאגרים של תמיכה רגשית במסגרת חיי העבודה, מצבם הרגשי של כל חבר בצוות טוב יותר ולשם כך דרושה עבודה על "הביחד".

מעבר להתייחסות  המחקר ברמת 'המיקרו', לרגשות בין חברי בצוות. למשל, כיצד חווים/תופסים/מושפעים/מנהלים / רגשות ועוד. בשנים אחרונות המחקר התפתח גם לרמת המאקרו, ובתוך עולם התוכן של התרבות הארגונית החל להתאפיין המושג תרבות רגשית. בדרך זו התאפשרה הבנה טובה יותר של משמעות וחשיבות הרגשות בעבודת הצוות בארגון בכללותו.