למה לי חינוך עכשיו?

אף אחד מאתנו לא אוהב שמחנכים אותו. אנחנו רואים שהטבע מחנך את בעלי החיים להשגת מיומנויות הנדרשות מהם בעזרת דוגמה אישית ממבוגר לצעיר. כיצד עליהם לתפקד בצורה חברתית כזו שכול אחד יודע את מקומו וגבולותיו. וזה מה שמאפשר להם לשרוד ולהתרבות בהרמוניה מלאה. אצל החיות, הטבע קובע בצורה אינסטינקטיבית מוחלטת בכול אשר יפנה.
דווקא באדם שמפותח מהם, הטבע מחסיר. זאת אומרת שמצד אחד הוא מפתח אותנו בצורה נמרצת ולכיוונים רבים ושונים, ומצד שני הוא לא מצייד אותנו בהבנה והרגשה כיצד לשתף נכון פעולה בינינו במצבים השונים. דווקא עכשיו כשהעולם נעשה מקושר יותר ויותר. בולטת העובדה שאנחנו "המפותחים", לוקים בחסר גדול במהות הקשרים בינינו, ושהם הפוכים לקשרים הנכונים הקיימים בטבע. קחו למשל קן נמלים- עשרות אלפי נמלים פועלות בו ממש כאחד. בעזרתו של הטבע שמארגן אותם הם כמו משפחה אחת, שבה כולם דואגים לכולם כדאי לספק את צרכיה.
טבע האדם אינו מאפשר לו לבנות מערכת קשרים מתוקנת וענפה של קשרים טובים כמו במשפחה גדולה. מהות החיבור בינינו שמקיימת מערכת היחסים האגואיסטית, משרתת אותנו לנצל איש את רעהו. שולטים בה קנאה, צרות עין ועוד דחפים אכזריים הכרתיים.
בגלל שבחי מערכת הדחפים היא טבעית, היא משוללת כוונה להזיק או להרע. הכול נעשה על בסיס של הכרחיות להישרדות, להשגה של אוכל ותנאים להמשכיות הדור.מערכת טבע האדם היא בעלת דחפים בלתי מרוסנים של "ארדוף,אשיג אחלק שלל" בה יש נחיצות בחינוך. מערכות החינוך הקיימות כבר מזמן קרסו מכיוון שגם הם מערכות אגואיסטיות. על מצב כזה מתייחס אלברט איינשטיין באומרו – "לא נוכל לפתור בעיות באמצעות אותה צורת חשיבה שהשתמשנו בה כשיצרנו אותן."

לכן עלינו לפנות מעסקנו המדומים בענייני חינוך וללמוד כיצד ניתן לצרף אל תוך טבענו האגואיסטי, השלילי, את כוחו הטוב של הטבע הכללי. הכוח הזה נמצא, אבל חייבים "לשלוף" אותו. עלינו לדעת כיצד להוציא אותו, באיזה אופן להעמיד אותו כנגד כוח האגו השלילי, ואיך "לגדל" את עצמנו בקשר בין שני הכוחות.לכול שרשרת הפעולות והמאמצים הללו קוראים מערכת חינוך, ומערכת זו נוגעת לכלל שכבות האוכלוסייה.
במערכות הללו עוסקת חכמת החיבור מבית קבלה לעם. חכמה זו פחות מלמדת ויותר מובילה ליישם ולממש את מה שכבר נמצא בה. דרכה מתברר שדווקא בקשר נכון שלנו עם האחרים פותח האדם לעצמו שערים להשגת כוח טוב הנמצא בטבע הכללי. וכשמשיגים אותה מערכת קשרים טובה, מתגלים בה חיים חדשים ממש.