עובדות הפוכות

כל בר דעת המתבונן במציאות שלנגד עיננו לא יכול להתעלם משתי עובדות הפכיות שמהוות אבני יסוד ביחס שלנו למציאות. האחת היא השלמות והחכמה הנעלה שבה עשוי כל דבר ודבר. כל פרט, דומם צומח וחי, בנוי בצורה מושלמת וכולם יחד משתלבים בהרמוניה נהדרת שללא כל ספק, המוח שעומד מאחורי התכנון והביצוע של עולמינו הוא נעלה מאד. השנייה היא שההרמוניה והחכמה שאנו מזהים בטבע הן לא התחושות שמלוות אותנו במהלך חיינו. ההיפך, תחושות של אי צדק פחד וחוסר תכלית בחיים הן הדומיננטיות בחיינו, האדם, כל רצונו הוא להיות מאושר, אך החיים, לא אחת, מורגשים כחוויה קשה משפילה ומותשת והאושר בלתי מושג.

מכיוון שכל רצונו של אדם הוא להיות מאושר ניסיון להסביר את הסתירה הזאת שבין ההרמוניה והחכמה הנעלה שאנו רואים לבין השפלות העוני והביזיונות שאנו חווים מעסיקה את בני האדם שנים ארוכות בהנחה שביישוב הסתירה הנ"ל נמצא המפתח לאושר ומתוך עיסוק זה עלו מספר הנחות לגבי זהות הכוח שעומד מאחורי המציאות וההיגיון שמניע אותו.

ההסבר הראשון הוא שמי שברא ומקיים את כל המציאות הוא חסר דעה ורגש ולמרות שהיקום נעשה בחכמה רבה לא אכפת לו ליוצר המציאות מה קורה איתה ואיך מרגישים הנבראים שברא. ההסבר השני הוא שישנם שני כוחות אל שאחראי על כל הטוב ואל שאחראי על הרע. ההסבר השלישי הוא ריבוי אלים.

מתוך ההסברים הללו צמחו דתות וגישות שונות שעל פיהן נקבעו ערכים של טוב ורע, חוקים של עשה ואל תעשה,  סדרי חיים שונים שעל פיהם התנהלו חיי הבריות,  אך תחושת הרע בחיינו נשארה עומדת בכל תוקפה ומרירותה וללא מענה, כל ההתפתחות של מין האדם לא הועילה לו בחיפוש אחרי האושר והיום האנושות כבר מרימה ידיים ומודה בכישלון ויעיד על זה, בין השאר, ההיתר לשימוש חפשי בסמים(קלים, לפי שעה) שנוהגות חלק מהמדינות.