קשיים בעבודת צוות

כמו בכל קהילה גם בעבודת הצוות לא ניתן להבטיח יחסים הרומנים בין העובדים. יש לצפות שיתעוררו מחלוקות וקונפליקטים ודרושה מנהיגות מקצועית לפיתוח מיומנויות תקשורת פוריה, לניווט דיונים טעונים רגשית. מתחים בין אישיים סמויים וגלויים, סכסוכים, אי הבנות וחוסר הסכמה משפיעים כמובן על יעילות ופרודוקטיבית הארגון. הדחקה במקום פתרון תוביל להתפרצויות בלתי צפויות ולהרס הארגון. מכיוון שאנשים הפועלים יחד בתלות הדדית לא יכולים להימנע מלהרגיש רגשות חיובים או שלילים, הרי גם אם לא מבטאים אותן באופן ישיר הם קיימים ברובד סמוי וזוכים לביטוי עקיף ולא תמיד עניני. סכסוך מאופיין בנתק ברגשות ועל מנת ליישבו יש להתחשב במרכיבים הרגשיים.

 

 

הכותבים טוענים כי המבנה הביורוקרטי והתרבות הרציונלית, הם הגורמים המרכזיים בתחושת הניכור בבית הספר.

 

 

 

איזון בין הצד המשימתי והחברתי: בצוותים קיים מתח בין הצורך לתחזק את היחסים והחברות כדי להבטיח לכידות לבין צורכי המשימה של הצוות, דהיינו להתקדם במשימות וביעדים ולהגיע להישגים. חוסר איזון לאחד הצדדים יוביל את הצוות לתסכול.

גורם הזמן הוא מכשול שכיח. לוח הזמנים של בית הספר, בעיקר בעל יסודיים נקבע על פי תפיסה ביורוקרטית ומשקף את חוסר הקשר שבין המורים. בית ספר חייב לפנות את לוח הזמנים של המורים בכדי שיוכלו להתפנות לשיח צוותי בלי שעומס העבודה יגדל. הכותבים מעלים על כך ביקורת ומציינים כי יש לסייע למורה לצאת מבדידותו וכי עבודת צוות אפקטיבית דורשת דיונים רבים. החוקרים מציעים דרכים שונות בכדי לפנות זמן נוסף לישיבות הצוות מקיצור זמן יחידת השיעור ועד הגדלת זמן השהייה של המורה לבית ספר. לסיכום המורים תופשים את עבודתם עם התלמידים כמקור עיקרי לסיפוקם, מפנים את האחריות על שיפור יחסי העבודה בצוות על ההנהלה, ולא השתרשה בתודעתם כי גם בידם וביחסים ביניהם המפתח לשיפור ועיצוב התרבות הרגשית בארגון.