תרבות רגשית

רקע:

בשני העשורים האחרונים יותר ויותר חוקרים והוגים מסבים את תשומת הלב לכך שמקומות עבודה ובהם בית ספר, הם זירה שמעורבים בה רגשות רבים, הן בצורה ישירה והן בצורה סמויה. נושא המחקר המוצע הוא תרבות רגשית וניהולה בעבודת צוות בבית ספר תיכון. תרבות רגשית הינה מכלול הערכים הנורמות והסמלים המשותפים, לגבי אלו רגשות רצוי לעובדים בארגון לבטא, או להדחיק ובאיזה אופן. חוקי רגש אלו נכללים כחלק מהתרבות הארגונית הקובעת את צורת החשיבה ודפוסי ההתנהגות של העובדים החשובה מאוד להצלחת הארגון. תרבות רגשית משפיעה על עבודת הצוות, איכות ביצועי משימות ויעילות הארגון, אך יחד עם זאת לרוב לא מנוהלת באופן מכוון. מחקרים בנושא התפתחו רק בשני העשורים האחרונים ולרב בארגונים עסקיים, מחקר בתחום החינוך עשוי להביא לידי תובנות חדשות באשר לחשיבותו של ניהול תרבות רגשית מיטבית בעבודת צוות.

 

עבודת צוות בבית ספר תיכון נתפסת על ידיי ההגות החינוכית כקריטית ליכולתו של בית הספר להשיג את מטרותיו. יחד עם זאת הינה מאופיינת בריבוי משימות, העדר זמן, וניצבת מול אתגרים מורכבים בהתמודדות עם רגשות חיוביים ושליליים העולים כתוצאה מאינטראקציות בין אישיות בעבודה. עבודת צוות בה מתקיימת תמיכה רגשית, המתבטאת בחיבה דאגה ועזרה הדדית הינה הכרחית לתפקוד יעיל של בית הספר.

 

אחת הסיבות לכך שהמחקר בתחום הרגשות עסק במשך שנים רבות רק בהיבטים פסיכולוגים ברמת הפרט, ולא נחקר במסגרת תרבות ארגונית ועבודת צוות על אף חשיבותו הרבה, היא "אשליית הרציונאליות", לפיה התנהגות העובדים היא רציונאלית בעיקרה. בעולם התוכן והמחקר של מנהיגות וניהול בארגונים בכלל, ההיבט הרגשי נחקר לרוב ביחסים, דרישות וציפיות בין ההנהלה לעובד.

המחקר שלפנינו משרת את הצרכים של בית הספר היום בשתי דרכים: (1) הוא מבליט את חשיבות ההתייחסות לתרבות הרגשית, הבנת מאפייניה ומודעות להשלכותיה על עבודת הצוות ויעילות הארגון.(2) הוא מציע אוסף של דפוסים, כלים ואסטרטגיות להערכות ארגונית הנדרשת לקראת ניהול תרבות רגשית מיטבית.